Kelmės žydų kapinės - Kelme Jewish Cemetery

Get Full Access
Šiauliai District, Kelmė County

EN:

Most likely Kelme Jewish cemetery was established in the 18th century. Moving in to Kelme was related with the privilege of Polish sovereign Mykolas Kaributas Visnioveckis who enabled free trade, allowed to engage in crafts, let confess their religion and have their own cemetery(1).
Numerous and rich Jewish community lived in Kelme. Their significant and lively life might be illiustrated by Kelme Yeshiva, which was built in 1860. Among Jews, Yeshiva was well known in the whole world. Moreover, Kelme is a homeland for many famous Jews, - Simcha Zissel Ziv(2), Morris Ginsberg(3), Icchokas Meras etc.
The cemetery is on the hill. Despite the fact that the territory was changed around 200 old tombstones remained. Oldest tombstone is dated in 1817.

Cemetery is fully digitized.

LT:

Kapinės tikriausiai įkurtos XVIII a. (žydų naujakurių atsikraustymą į Kelmę paskatino Lietuvos - Lenkijos valdovo Mykolo Kaributo Višnioveckio privilegija Žemaitijos žydams, suteikta 1669 m. lapkričio 21 d. Ši privilegija suteikė teisę žydams laisvai prekiauti, verstis amatais, išpažinti savo religiją ir turėti savo kapines(1)).
Kapinėse išlikę daug senų XIX a. I p.-XX a. I p. antkapinių paminklų (apie 200). Seniausias iš jų - 1817 m.
Kelmėje buvo gausi ir kultūriškai turtinga bendruomenė. Miestelyje 1860 m. įkurta visame pasaulyje garsėjusi Kelmės Ješiva (aukštoji žydų mokykla). Iš Kelmės kilę daug garsių žydų: Simcha Zissel Ziv – vienas iš Kelmės ješivos įkūrėjų(2), garsus sociologas Morris Ginsberg(3), rašytojas Icchokas Meras ir t.t.

Kapinės pilnai dokumentuotos.

More info/daugiau informacijos:
1) http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/753/
2) http://lt.wikipedia.org/wiki/Simcha_Zissel_Ziv
3) http://lt.wikipedia.org/wiki/Morris_Ginsberg

Pictures of tombstones/antkapių nuotraukos: http://usdine.free.fr/kelmejewishcemetery.html

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access