Vištyčio naujosios žydų kapinės - Vistytis new Jewish Cemetery

Get Full Access
Marijampolė District, Vilkaviškis County
EN:
Vištytis Jewish cemetery is at the border of Lithuania-Russia. The area is supervised by guard that require to get a permit to enter. The cemetery was documented in 2019 during the international summer camp organized for the fifth time by Maceva and a German peace organization Action Reconciliation Service for Peace. 14 volunteers from various countries and towns participated. They spent two intensive weeks working in the cemetery: cleaned tombstones, highlighted legible epitaphs, digitize all graves, and created a cemetery map. Over 600 gravestones were counted and documented. The condition of the cemetery made the documentation process challenging: part of the cemetery was densely overgrown, thus taking away the access to many tombstones. Participants had to remove these obstacles. The Eldership of Vištytis helped us.
 
The epitaphs were transcribed and translated by Ralph Salinger and Lara Lempert in 2019 and 2020.
The international camp in Vištytis and translation was partially funded by NGO Good Will Foundation (www.gvf.lt). We are very grateful to them.
 
LT: 
Senosios Vištyčio žydų kapinės yra prie Lietuvos-Rusijos valstybės sienos. Teritorija yra prižiūrima pasienio tarnybos, todėl norint patekti į jas yra reikalingas leidimas. Kapinės buvo dokumentuotos 2019 m. tarptautinės vasaros stovyklos metu, kurią jau penktą kartą organizavo Maceva ir vokiečių organizacija "Action Reconciliation Service for Peace". Į stovyklą atvyko 14 savanorių iš įvairių pasaulio šalių. Jie praleido dvi savaites dirbdami kapinėse: nuvalė antkapinius paminklus, juos nufotografavo, išryškino įskaitomus užrašus ir sukūrė kapinių žemėlapį. Iš viso dokumentavo daugiau nei 600 kapų. Dokumentavo eigą sunkino sudėtinga kapinių būklė: dalis jų buvo tankiai užžėlusi menkaverčiais aukštais krūmais, kurie neleido fiziškai prieiti prie daugelio antkapinių paminklų. Savanoriams reikėjo pašalinti šias kliūtis. Į pagalbą atėjo ir Vištyčio seniūnijos darbuotojai.
 
Epitafijas transkribavo ir išvertė Ralfas Salindžeris (Ralph Salinger) ir Lara Lempert.
Dalinę finansinę paramą stovyklai ir vertimui suteikė VšĮ "Geros valios fondas" (www.gvf.lt). Esame jiems labai dėkingi.
Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access