Žagarės naujosios žydų kapinės (Žiurių k.) - Žagarė New Jewish Cemetery (Žiuriai vil.)

Get Full Access
Šiauliai District, Joniškis County

EN:

The cemetery was documented by volunteers of international summer camp and pupils from Žagarė and Skaistgiris schools in 2022 and 2023.

The photos taken by Richard Schofield, Vilmantė Pakštienė, Živilė Tamulionytė, Inga Makarkova. Translation from Yiddish and Hebrew was done by Avishai Lubitch (Israel). The camp supported by Good Will Foundation and Paidea (Sweden). 

 

LT:
Kapinės dokumentuotos 2022 m. vasarą tarptautinės vasaros stovyklos savanorių bei Žagarės ir Skaistgirio mokyklos mokinių bei 2023 m. savanorių pastangomis.

Nuotraukų autoriai - Richard Schofield, Vilmantė Pakštienė, Živilė Tamulionytė, Inga Makarkova. Vertimus atliko Avishai Lubitch (Izraelis).

Stovyklą finansiškai parėmė VšĮ. Geros Valios Fondas ir Paidea (Švedija).

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access