Subačiaus žydų kapinės - Subačius Jewish Cemetery

Get Full Access
Panevėžys District, Kupiškis County

EN:

The cemetery was digitized in 2017. The idea to document the Subačius (Paryžės) Jewish cemetery was initiated by the employee  of Kupiškis Museum of Ethnography - Aušra Jonušytė who at the end of the year  published a book called “Buildings and Monuments of the Jewish Community of Kupiškis”.

During an expedition in the cemetery, 186 gravestones were found, photographed and documented.

The epitaphs were transcribed and translated in 2019 by Lara Lempert, the head of the Judaica Research Center at the National Library of Lithuania.

Translation  was funded by the NGO Good Will Foundation (www.gvf.lt).

 LT:

Kapinės buvo suskaitmenintos 2017 m. Darbų iniciatorė Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja Aušra Jonušonytė, kuri išleido knygą "Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai"

Kapinėse buvo rasti 186 paminklai, nufotografuoti ir dokumentuoti. 

Epitafijos transkribuotos ir išverstos 2019  metais. Vertėja Lara Lempertienė

Vertimai buvo paremti Geros Valios fondo lėšomis (www.gvf.lt)

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access