Žagarės senosios žydų kapinės (Aušros g.) - Žagarė Old Jewish Cemetery (Ausros str.)

Get Full Access
Šiauliai District, Joniškis County

The cemetery belonged to Stary Zhager Jewish community.
The cemetery is well-kept.

It was fully documented on May, 2015 with a help of local schoolchildren, their teachers, other townsmen from Zagare together with Šiauliai Jewish community.

Some of photos were taken by Jo Ann Goldwater

Translations done by Efrat Yakobi Gafni.
NB Translations and transcriptions are not edited.


Šios kapinės priklausė Senosios žagarės žydų bendruomenei. Kapinės gerai prižiūrimos.

Kapinės pilnai dokumentuotos gegužės mėn. (2015 m.), bendradarbiaujant drauge su vietos mokiniais, mokytojais, kitais žagariečiais bei Šiaulių žydų bendruomenės atstovais.

Kai kurios nuotraukos priklauso Jo Ann Goldwater.

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access