Utenos žydų kapinės (Šilinės miškas) - Utena Jewish Cemetery (Šilinė forest)

Get Full Access
Utena District, Utena County

LT:

VšĮ „“ Pagalbos paaugliams iniciatyva“ 2011 m. rugpjūčio mėn. 6 - 13 d. organizavo edukacinę vaikų vasaros poilsio stovyklą Molėtų raj. Žalvario parke. Stovykloje ilsėjosi vaikai iš Anykščių raj. Aulelių vaikų globos namų, Trakų raj. Lentvario vaikų globos namų, nevalstybinių vaikų globos namų „SOS vaikų kaimas“, vaikai iš soc. remtinų šeimų, iš Vilniaus m., Trakų ir Širvintų rajonų. Išskirtinis šios stovyklos bruožas – vaikai vykdė Kultūros Paveldo departameno prie Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Lietuvos senųjų žydų kapinių įamžinimas ir išsaugojimas“. Stovyklos metu vaikai grupėmis važinėjo į Utenos senąsias žydų kapines Šilinės kaime. Ten jie valė paminklus nuo samanų, specialios technologijos pagalba „ieškojo“ paminklinių užrašų, juos fotografavo, taip įamžindami istorijai.  Pavyko įamžinti 500 paminklų, kita tiek dar liko įamžinti kitų ekspedicijų metu. Ekspedicijai vadovavo stovyklos ir projekto vadovė istorikė Almira Zazirskaitė-Didžiokienė.

2012 m. kapinių dokumentavimas baigtas Macevos savanorių.

 

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access