Sudargo žydų kapinės I - Sudargas Jewish Cemetery I

Get Full Access
Klaipėda District, Šakiai County

EN:

Cemetery was situated on the current Grinaitis I mound (called „Jewish Grave“) in the square and rampart(1).
Supposedly, Jews settled down in Sudargas in the end of the 18th and the beginning of the 19th century. Tall and scenic mound was chosen by Jewish community not accidentally(2).
Unfortunately, because of the former Jewish cemetery, trenches and anti-tank ditch that were dug in 1944 Sudargas mound is very ruined. In the site of the mound majority of greenery are cut down. Only largest trees remained. Managing area of the former cemetery, territory in the southest side was fenced. Slopes are bushed by trees(3).
Only a few gravesites remained. Photos (of 2000) and partial translations of the cemetery http://kehilalinks.jewishgen.org/sudarg/informat.html
General view photos by M. Jakulytė, 2022


LT:
Kapinės buvo įrengtos ant dabartinio Grinaičių I piliakalnio (dar vadinamas Žydkapiais), aikštelėje ir pylime(1).
Manoma, jog žydai Sudarge apsigyveno XVIII a. pab.-XIX a. pr., o minimą piliakalnį- aukštą, platų, vaizdingą- jie pasirinko savo mirusiųjų laidojimo vieta(2).
Piliakalnis labai suardytas jame XVIII-XX a. pirmoje pusėje įrengus žydų kapines, 1944 m. aikštelės pakraščiais ir šlaituose iškasus apkasus, PR šlaite prieštankinį griovį. Piliakalnio aikštelėje dauguma želdinių iškirsta, likę tik stambiausi medžiai, teritorija tvarkant žydų kapus iš PV pusės aptverta, šlaitai apaugę medžiais(3).
Dalis piliakalnio ir žydų kapinių aikštelės suardyta, tačiau yra keletas išlikusių kapaviečių.
Kapinių nuotraukos (2000 m. ) ir dalinis vertimas:  http://kehilalinks.jewishgen.org/sudarg/informat.html
Bendro vaizdo nuotraukos M. Jakulytės, 2022 m.


More info/daugiau informacijos:
1) http://lt.wikipedia.org/wiki/Sudargo_piliakalniai
2) http://grk.licejus.lt/rasinys.php?rasinys=mapui7
3) http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=487

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access