Rietavo žydų kapinės - Rietavas Jewish Cemetery

Get Full Access
Telšiai District, Plungė County

The right to settle down in Rietavas was given in 1662. Though Rietavas Jewish community began their life in the surrounding areas earlier – before this privilege 421 Jew is found(1).
Probably the cemetery was established in the end of the 17th century. In 1725 Jews owned the plot of synagogue. Likely at the same time they had a land for burial as well.
Rietavas Jewish cemetery is fenced. Oldest tombstone is dated in 1869.

Cemetery is partially digitized.

Teisę gyventi Rietave žyday gauna 1662 m., tačiau bendruomenė Rietavo apylinkėse įsikūrė kur kas anksčiau: dar iki 1662 m. privilegijos čia gyveno 421 žydas(1).
Žydai Rietave kapines įkuria greičiausiai XVII a. pab.-XVIII a. pr. (1725 m. žydams priklausė sinagogos sklypas, todėl galima manyti, jog tuo metu buvo ir sklypas, skirtas laidojimui).
Kapinių teritorija aptverta medine tvora. Vyrauja XX a. I p. antkapiniai paminklai; seniausias išlikęs paminklas datuojamas 1869 m.

Kapinės dalinai dokumentuotos.

More info/daugiau informacijos:
1) Synagogues in Lithuania – A Catalogue: N-Ž, 79 p.

Gates of the cemetery/kapinių vartai:
http://data.jewishgen.org/IMAGEDATA/JOWBR/LITH-01382/LITH-01382_gates.jpg


REIKALINGOS GERESNĖS KOKYBĖS NUOTRAUKOS!
BETTER QUALITY PICTURES ARE NEEDED!

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access