Švenčionėlių žydų kapinės - Svencioneliai Jewish Cemetery

Get Full Access
Vilnius District, Švenčionys County

The cemetery was established in the late nineteenth century at the end of the Kaltanenai street. It was partly destroyed during the Soviet era. In 2012 the cemetery gate was renovated, sloping tombstones were reinforced, and the cemetery area was cleaned.

The cemetery was fully digitized in 2013. 

The epitaphs were translated by Joel Suldan.

Kapinės įsteigtos Kaltanėnų g. gale. Jose pradėta XIX a. pab. Kapinės sovietmečiu buvo iškasinėtos, ieškant paslėpto lobio. 2012 m. buvo suremontuoti ir atnaujinti kapinių vartai, atstatyti ir sutvirtinti pasvirę antkapiai, sutvarkyta kapinių teritorija.

Kapinės buvo dokmentuotos 2013 metais. Epitafijas išvertė ir transkribavo Joel Suldan.

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access