Jonavos žydų kapinės - Jonava Jewish Cemetery

Get Full Access
Kaunas District, Jonava County

EN:

The Jonava Jewish cemetery operated from the late 18th century till 1941.

The headstones do not stand in their original positions, they were collected from different locations and set up here when the cemetery was renovated in 1989.

The cemetery was documented in 2021 in cooperation with the Jonava Public Library and the volunteers they brought in from the Jeronimas Ralys Gymnasium. 

Kristina Jaskūnienė photographed the first 100 headstones and Živilė Tamulionytė photographed the rest.

Translations and transcribtions by Joel Suldan and Ralph Salinger

 

LT:
Jonavos žydų kapinės veikė XVIII a. pab. - 1941 m. Paminklai, kapinėse stovi ne pirminėse vietose, jie surinkti iš įvairių vietų ir čia pastatyti 1989 m. tvarkant kapines.

Kapinės dokumentuotos 2021 m. bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės viešaja biblioteka ir jos sutelktais savanoriais - Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniais. 

Pirmąją kapinių dalį iki 100-ojo paminklo fotografavo Kristina Jaskūnienė, antrąją  -  Živilė Tamulionytė.

Vertimai ir transkribcijos - Joel Suldan ir Ralph Salinger 

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access