Grinkiškio žydų kapinės - Grinkiskis Jewish Cemetery

Get Full Access
Šiauliai District, Radviliškis County

EN:

There are nearly 200 tombstones remained in the cemetery. The territory is fenced, an old metal gates is broken. The cemetery is quite well preserved, tombstones are in good condition.
The cemetery was fully digitized in 2014 by Sandra Petrukonytė, translated by Ralf Salinger and Joel Suldan

 

LT:
Kapinėse yra beveik 200 antkapinių paminklų. Kapinių teritorija aptverta, seni metaliniai vartai sulūžę. Pačios kapinės gana gerai prižiūrėtos, paminklai geros būklės.
Grinkiškio žydų kapinės pilnai dokumentuotos 2014 m. Sandros Petrukonytės, vertėjas Ralfas Salingeris ir Joelis Suldan

Mentioned in the list of LJC
Accurate location
Digitized
If you would like to browse digitized gravestones and other information, you can purchase access to this data below:
Get Access